وینچ برقی و بادی

وینچ

 

 

وینچ آلمانی مدلL915 با روتور فازی

TYPE = مدل دستگاه :         L915
ساخت : کشور آلمان
D = قطر دهنه طبلک : ۱۰۰ سانتی متر
L = عرض فاصله طبلک : ۹۳ سانتی متر
محیط اولین دور طبلک (دور سیم بکسل) : ۲۵۲ سانتی متر
قدرت کششی وینچ : با سه حالت گیربکس،قدرت و سرعت ماکزیمم وینچ به شرح زیر تنظیم میگردد:
حالت ۱ گیربکس ۷۹/۴ M/MIN        با قدرت کششی  ۲۶۴۰KG  در حالت عمود
حالت ۲ گیربکس ۲۰/۴ M/MIN       با قدرت کششی  ۱۰۰۰۰KG در حالت عمود
حالت ۳ گیربکس ۳۹ M/MIN          با قدرت کششی  ۵۳۶۰KG   در حالت عمود
P = قدرت الکتروموتور : ۵۰ کیلو وات
نوع الکتروموتور : روتور فازی
تغییرات سرعت : با استفاده از مقاومتهای مایعی و یا روزیستور و یا دستگاه اینوتر

مدل وینچ

L915

نام کشور سازنده

آلمان

قطر دهنه طبلک

۱۰۰ CM

فاصله عرض طبلک

۹۳ CM

محیط اولین دور طبلک

۲۵۲ CM

مراحل انتخاب سرعت گیربکس

حالت ۱

حالت ۲

حالت ۳

سرعت دور طبلک

۷۹/۴M/MIN

۲۰/۴M/MIN

۳۹M/MIN

قدرت کششی وینچ

۲۶۴۰KG

۱۰۰۰۰KG

۵۳۶۰KG

قدرت الکتروموتور

۵۰ KW

سرعت دور ماکزیمم الکتروموتور

۰-۱۴۵۰ MIN-1

نوع الکتروموتور

روتور فازی

جریان برق مصرفی

۱۰۰ A

winch-barghi-alman-jaigozin-vasatie-abi

 

وینچ آلمانی مدل ۶۷۳  با روتور فازی

TYPE = مدل دستگاه :         ۶۷۳
ساخت : کشور آلمان
D = قطر دهنه طبلک : ۷۵ سانتی متر
L = عرض فاصله طبلک : ۹۲ سانتی متر
محیط اولین دور طبلک (دور سیم بکسل) : ۱۷۰ سانتی متر
قدرت کششی وینچ : با سه حالت گیربکس،قدرت و دور چرخش(سرعت وینچ)بشرح زیر قابل تنظیم است :
حالت ۱ گیربکس ۲۵/۸ M/MIN                 با قدرت کششی  ۴۳۵۰KG  در حالت عمود
حالت ۲ گیربکس ۸۲/۷ M/MIN                با قدرت کششی  ۱۴۵۰KG در حالت عمود
حالت ۳ گیربکس ۱۶۴/۸ M/MIN             با قدرت کششی  ۷۳۰KG   در حالت عمود
P = قدرت الکتروموتور : ۲۳ کیلو وات
V = ولتاژ تغذیه : ۳۸۰ و ۲۲۰  سه فاز
آمپر مصرفی الکتروموتور : ۵/۴۶ آمپر
تغییرات سرعت : با استفاده از مقاومتهای مایعی و یا روزیستور یا کنتاکتور و یا دستگاه اینوتر

مدل وینچ

۶۷۳

نام کشور سازنده

آلمان

قطر دهنه طبلک

۷۵ CM

فاصله عرض طبلک

۹۲ CM

محیط اولین دور طبلک

۱۷۰ CM

مراحل انتخاب سرعت گیربکس

حالت ۱

حالت ۲

حالت ۳

سرعت دور طبلک

۲۵/۸M/MIN

۸۲/۷M/MIN

۱۶۴/۸M/MIN

قدرت کششی وینچ

۴۳۵۰KG

۱۴۵۰KG

۷۳۰KG

ولتاژ تغذیه

۲۲۰ – ۳۸۰

قدرت الکتروموتور

۲۳ KW

سرعت دور ماکزیمم الکتروموتور

۰-۱۴۵۰ MIN-1

نوع الکتروموتور

روتور فازی

جریان برق مصرفی

۴۶/۵ A

 

وینچ روسی مدل ۳MT2 با روتور فازی

TYPE = مدل دستگاه :         ۳MT2
ساخت : کشور روسیه
D = قطر دهنه طبلک : ۶۵ سانتی متر
L = عرض فاصله طبلک : ۹۶ سانتی متر
محیط اولین دور طبلک (دور سیم بکسل) : ۱۲۰ سانتی متر
قدرت کششی وینچ : ۴۵۰ کیلوگرم در سطح عمود
V = ولتاژ تغذیه الکتروموتور : ۳۸۰(ستاره) و ۲۲۰(مثلث) سه فاز
P = قدرت الکتروموتور : ۱۵ کیلو وات
RMP = سرعت ماکزیمم الکتروموتور : ۷۱۰ دور در دقیقه
A = آمپر مصرفی الکتروموتور : ۸/۴۸ آمپر
نوع الکتروموتور : روتور فازی
تغییرات سرعت : با استفاده از مقاومتهای مایعی و یا روزیستور و یا دستگاه اینوتر

مدل
وینچ

کشور
سازنده

قطردهنه
طبلک

فاصله عرض طبلک

محیط اولین دورطبلک

قدرت کششی وینچ

ولتاژتغذیه
الکترو
موتور

سرعت دورماکزیمم
الکتروموتور

قدرت
الکترو
موتور

نوع الکترو
موتور

جریان برق مصرفی

۳MT2

روسیه

۶۵CM

۹۶CM

۱۲۰CM

۴۵۰KG

۲۲۰/۳۸۰V
ستاره/مثلث

۰-۷۱۰MIN-1

۱۵KW

روتور
فازی

۴۸/۸A

تغییرات سرعت

با استفاده از مقاومتهای مایعی و یا رزیستور و در صورت
لزوم دستگاه اینوتر

 

 

 

 

<

 

 

 

 

اگر تلگرامی هستید، حتما @HamyarMadan رو دنبال کنید.

لینک کوتاه:
2620 بازدید
۰۹۱۲-۱۷۳-۱۸۳۴