ونتیلاتورهای برقی

 

 

ونتیلاتور سوئدی با دهنه ۷۰ دوسرعته

مدل دستگاه :         AVH71      ۲۶/۵۰۲/۴۰۸
وزن دستگاه :  ۴۶۰ کیلوگرم
قطر دهنه : ۷۰ سانتی متر

۱۴۷۰ دور در دقیقه با قدرت ۲/۵ کیلو وات
سرعت الکتروموتور
۲۹۴۰ دور در دقیقه با قدرت ۲۶ کیلو وات

۲/۵ کیلو وات با ۱۴۷۰ دور در دقیقه
قدرت الکتروموتور
۲۶کیلو وات با ۲۹۴۰ دور در دقیقه

حجم هوادهی : ۲۲۰ ۱۳۰۰ پاسکا ل
فشار هوای تولیدی : ۶ ۴ متر مکعب در ثانیه
ولتاژ تغذیه : ۳۸۰ ولت سه فاز
توضیح ۱ : به این ونتیلاتور می توان دو دستگاه جنبی اضافه کرد .
جنبی اول ، دستگاه فیلتر هواجهت تصفیه هوای مکشی.
جنبی دوم ، دستگاه سایلنسر (صداگیر)مدل SILENCER GS
توضیح ۲ : جهت تقویت فشار هوا می توان از ۲ تا ۴ دستگاه ونتیلاتور طبق نقشه ۳-B با یکدیگر به صورت
سری (پشت سر هم ) نصب نمود.

ولتاژ تغذیه
volt

تعداد الکترو
موتور

قدرت الکتروموتور
Power

سرعت دور
الکتروموتور
rmp

جریان مصرفی برقamp

فشارهوا
pressurer

حجم هوای تولیدی
flow

قطر دهنه
q

مدل دستگاه
type

۳۸۰v

۱

۵/۲- ۲۶kw

۱۴۷۰-۲۹۴۰min-1

۶-۲۶a

۱۳۰۰-۲۲۰۰pa

۶-۴m3/s

۷۰cm

AVH71  ۲۶/۵۰۲/۴۰۸

 

 

ونتیلاتور پر قدرت روسی – اکراین دهنه ۸۰

 

مدل دستگاه : FAN VO – ۸۰۰
قطر دهنه : ۸۰ سانتی متر
سرعت دور پروانه : ۱۵۰۰ دور در دقیقه
قدرت الکتروموتور :  ۱۱ کیلو وات
ولتاژ تغذیه :     ۳۸۰ ولت در اتصال مثلث و ۶۶۰ ولت در اتصال ستاره
جریان مصرفی نرما ل :
وزن دستگاه : ۲۸۰ کیلوگرم

 

 

ونتیلاتور دو موتوره دهنه ۸۰ ژاپنی

مدل دستگاه :          TREAL-AE11-8
قطر دهنه هر دستگاه : ۸۰ سانتی متر
سرعت دور هر الکتروموتور : ۱۴۵۰ دور در دقیقه
قدرت هر الکتروموتور : ۵/۵ کیلووات
جریان برق مصرفی نرمال هر الکتروموتور : ۸ آمپر
ولتاژ تغذیه : مثلث ۲۲۰ ولت/ستاره ۳۸۰ ولت
حجم هوادهی هر دستگاه : ۴ متر مکعب در ثانیه
فشار هوای تولیدی هر دستگاه : ۱۵۰۰ پاسکا ل
شماره سریال دستگاه ونتیلاتور اول : ۵۲۳۹۴
شماره سریال دستگاه ونتیلاتور دوم : ۵۲۳۹۵
کاربرد دستگاه : این دستگاه ونتیلاتور پرقدرت قادر است جهت تهویه هوای انواع تونلها و گالریهای معدنی در سه حالت تکی-موازی- سری مورد استفاده قرار گیرد.

توضیح : این دستگاه با برق سه فاز۳۸۰ ولت ایران هماهنگ گردید.

تعداد
الکترو
موتور

فشارهوا
pressurer

حجم هوای تولیدی
flow

ولتاژ تغذیه
v

جریان مصرفی برقamp

قدرت الکتروموتور
power

سرعت دور
الکتروموتور
rmp

قطر دهنه
q

انواع
نصب

مدل
type

ایران

اروپا

۱

۱۵۰۰pa

۴m3/s

۳۸۰

۲۲۰

۸a

۵/۵kw

۱۴۵۰min-1

۸۰cm

یک ونتیلاتور تکی (مجزا)

 

TREAL

AE11-8

۲

۱۵۰۰pa

۸m3/s

۳۸۰

۲۲۰

۸a

۵/۵kw

۱۴۵۰min-1

۸۰cm

دوونتیلاتور حالت موازی

۲

۲۵۰۰pa

۵m3/s

۳۸۰

۲۲۰

۸a

۵/۵kw

۱۴۵۰min-1

۸۰cm

دوونتیلاتور حالت سری

اگر تلگرامی هستید، حتما @HamyarMadan رو دنبال کنید.

لینک کوتاه:
9306 بازدید
۰۹۱۲-۱۷۳-۱۸۳۴