تعمییر وینچ های معدنی

تچهیز و تعمییرات انواع وینچ های برقی و بادی

 

وینچ های برقی و بادی

 

درام وینچ LVD ۳۴   در حال دمونتاژ

درام وینچ LVD ۳۴   در حال دمونتاژ

درام وینچ پس از شستشو و بازسازی

وینچ LVD ۳۴ پس از بازسازی واسمبل نهایی

اگر تلگرامی هستید، حتما @HamyarMadan رو دنبال کنید.

لینک کوتاه:
108913 بازدید
۰۹۱۲-۱۷۳-۱۸۳۴