تجهیز و تعمییرات انواع واگنت ها معدنی

واگن

لاک واگنت ۸/۰ پیش از بازسازی

واگنت های ۸/۰ پس از بازسازی و اسمبل

واگنت های ۸/۰ پس از بازسازی و رنگ آمیزی

 

اگر تلگرامی هستید، حتما @HamyarMadan رو دنبال کنید.

لینک کوتاه:
108886 بازدید
۰۹۱۲-۱۷۳-۱۸۳۴