تجهیز و تعمییرات انواع لودر های معدنی – لودر ۱۲-۲۱

لودر های EIMKO پیش از باز سازی

لودر های EIMKO  پس از تعمیرات اساسی و بازسازی در شرکت

لودر های EIMKO  پس از تعمیرات اساسی و بازسازی در شرکت

اگر تلگرامی هستید، حتما @HamyarMadan رو دنبال کنید.

لینک کوتاه:
5117 بازدید
۰۹۱۲-۱۷۳-۱۸۳۴